Frekvensmedicin

QRMA & Oberon

QRMA – Frekvensanalys

Frekvensanalys bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik. Det kallas även för bioresonans och analysverktyget QRMA läser av kroppens näringsstatus och organfunktioner med hjälp av frekvenser på cellnivå.

Mätningen genomförs under en minut genom att klienten håller i en sensorstav och det är givetvis helt smärtfritt.

Analysrapporten ger bland annat information om följande parametrar:

Vitaminer
A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Mineraler
Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Tungmetaller
exempel: Bly, Kvicksilver, Kadmium, Arsenik, Aluminium

Livsnödvändiga fettsyror
Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror
Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin

Kropps-/Organfunktioner, exempel
Lever, Gallblåsa, Bukspottkörtel, Njurar, Hjärta/Kärl, Binjurar/Sköldkörtel, Mage/Tarm

Övrigt
exempel: Blodsocker, Vätskenivå, PH-värde

Du får även råd om ev näringstillskott och örtpreparat som kan hjälpa dig justera de obalanser som råder i kroppen.

Pris: 800:-
——————————————————————————————————————–

Oberon – Analys och Frekvensbehandling

Bioresonans är interaktion mellan den levande organismen och en avancerad mätutrustning. Det frekvensmönster som omger eller som är resultatet av organismernas rörelser, kan med denna teknik detekteras. 

Det finns tusentals kända belastningar som kan påverka vår fysiska kropp. Dessa kan orsakas av minsta förändring i cellmönster eller höjning av stressnivå. Vi påverkas av alla ämnen i vår kost och i vår omgivning. Vi påverkas av vad vi tänker och hur vi agerar. 

Oberon  kan detektera många av dessa förändringar både i det fysiska och det känslomässiga. 

Vid analys markerar programmet stressnivån i vävnaden med en graderad skala mellan 1 till 6. Det ger en klart besked av status i vävnad, organ och funktion. Det går bra att utföra analys på mycket känsliga personer, implantat är inget hinder.

Varje objekt, ämne, organism och alla substanser vibrerar i sin unika frekvens, till exempel lampan av metall, stolen av trä, ett kroppsorgan, nerver eller ett hormon, bakterier och virus osv.

Eftersom allt är energi har allt en rörelse – och därmed en frekvens. Det är varje objekts unika frekvens som utnyttjas vid frekvensbehandling.

Genom att tillföra objektets egen frekvens kommer objektet att vibrera mer med hjälp av den tillförda energin i frekvensen.

Vi kan med hjälp av denna teknik få mikroorganismer som stör kroppen att vibrerar sönder och dö eller försvagas, så att vårt immunförsvar lättare kan göra sitt jobb. Och kroppsdelar/organ mm kan återfå sin friska frekvens med hjälp av rörelseenergin som tillförs.

Vi kan även detoxa tungmetaller, elektromagnetisk strålning och annat som stör vårt nervsystem, immunförsvar och organfunktioner.

Frekvensbehandling kan med fördel användas som ett komplement till akupunktur om man så önskar. Ex vid behandling av diskbrock, ryggskott, allergi osv.

Pris: 800:-/timme

Exempelbilder från programmet.

Komplex analys

 • Komplex analys av organ och system i kroppen:
 • Det kardiovaskulära systemet
 • Mag-tarmkanalen
 • Genitala delar & urinvägar 
 • Rörelseapparatens delar 
 • Bronker & andningssystem
 • Det endokrina systemet med hormonella obalanser 
 • Toxisk stress 
 • Mikroorganismer 
 • Neurodermatit och eksem
 • Syn- och hörselorgan
 • Nervsystemet
 • Menstruationskomplikationer 
 • Biokemisk analys av blod 
 • Infektion i organ och system – virus, bakterier, svampar, protozoer, maskar, infektion, mm (stafylokocker och streptokocker, Giardiasis, trichomonas, klamydia, urea plasma, mm)
 • Kvalitativ bedömning av hormonnivåer, binjurarna, hypofysen, bukspottkörtel, sköldkörtel, könskörtlar
 • Allergi diagnos & intoleranser (komplexa tester upp till 500 allergener)
 • Kromosomal diagnos
 • Bedömning av chakran och auran
 • Behandling av patologiska processer som identifierats av bioresonans terapi 
 • Idrotsskador 
 • Och mycket mer

Pris: 800:-/timme

Comments are closed.