Emotion Code

”Emotion Code frisätter och avlägsnar negativa känslominnen och cellminnen som sitter bundna i celler, vävnader och inre organ. Känslomässiga blockeringar kan påverka den fysiska vävnaden och kan orsaka akut smärta. De stör vår balans och metoden används just för att avlägsna olika kroppssmärtor. Vissa av dessa energiminnen eller blockeringar sitter framför hjärtat och gör det svårt att känna vad vi verkligen vill. En blockerad eller fasthållen negativ energi kan även uttrycka sig i form av depression, oro, ångest eller hindra dig från att uppleva kärlek, lycka och framgång. Att släppa iväg dessa blockeringar är en förutsättning för att kroppen och sinnet ska läka. När detta sker, försvinner även de problem som uppstått till följd av dessa negativa upplevelser, eller så blir det lättare att hantera”.

-Utdrag från Nya Självläkande människan, Sanna Ehdin Anandala

Trapped emotions

Ditt undermedvetna lagrar allt som du någonsin varit med om, varenda händelse, intryck, känsla.. Så om vi kan komma i kontakt med det undermedvetna, så betyder det också att vi kan frigöra sånt som du inte kommer ihåg, och även känslor som du kan ha ärvt eller som uppstått då du låg i livmodern.

För att kunna frigöra dessa ”trapped emotions” använder jag kinesiologi och tar kontakt med ditt undermedvetna. På så sett kan vi få svar på vad som ligger till grund för dina besvär. Så vad är en trapped emotion/fångad känsla? Man kan likna det vid en boll av energi som sätter sig och blockerar och försvagar din kropp. Även känslor går att mäta i frekvenser, ilska har en frekvens medans glädje har en annan. Om exempelvis frekvensen av ilska skulle fastna i din kropp, så kommer den nu sitta där och störa dina energier. Du kan exempelvis uppleva den som smärta, eller kanske tenderar du att lätt bli arg, irriterad eller lätt brusa upp.

Med kinesiologi/muskeltestning och med djup intention som förstärks med en magnet som rullas längs kroppens huvudmeridian så kan vi frigöra energin och ta bort den.

Denna metod går även att använda och behandla med på distans. Förklaringen ligger i det kvantfält av energi vi alla är sammanflätade med, och som kvantfysiken sen länge verifierat. Med hjälp av kinesiologiska metoder kan man koppla upp sig på detta, precis som vid healing och utföra behandling på distans. Titta gärna på denna korta video där dr Bradley Nelson förklarar vad en trapped emotion är.

Hjärtmur

Då hjärtat är själva kärnan i vår existens, så skyddar vårt undermedvetna hjärtat. När något händer som får oss att känna exempelvis rädsla, sorg, ilska, förnedring osv, skapas det vi kallar för en Hjärtmur/ Heartwall, en skyddande mur av känslor som omger vårt hjärta.
Denna hjärtmur försvinner tyvärr inte, utan byggs på allteftersom och fungerar som en känslomässig skyddsbarriär mot omgivningen. Den kan påverka din förmåga att känna och ta emot kärleken i livet, likväl som din förmåga att ge kärlek och vara den du verkligen är. Den kan göra att du känner ångest, depression och oro, smärta i nackområdet mm.
Beroende på vad du gått igenom i livet kan det ta mellan 2-6 sessioner att rensa en heartwall.

Behandling

Du kan komma till mig på kliniken eller så kan vi ta det via telefon. Ange när du bokar om du vill att jag ringer upp. Har du även svårt att få till en telefontid så kan du mejla mig, så behandlar jag när jag har möjlighet under dagen. Detta är givetvis lika effektivt och funkar lika bra, och jag förklarar gärna mer då du kontaktar mig.

Efter behandlingen får du ett skriftligt protokoll på mejlen över det som kommit upp.

En viss procent av alla som får behandling  känner av en reaktion de första 1-3 dagarna. Detta kan vara i form av känsligt humör- lätt för gråt eller irritation, svårt att sova, trötthet, livliga drömmar och kanske till och med mardrömmar, illamående, huvudvärk, smärtan flyttar på sig
Detta är snabbt övergående och inget att vara orolig för.

Hur många behandlingar just du behöver är omöjligt att säga.

Några märker effekt av behandlingen med detsamma under sessionen eller precis efteråt. Andra märker det först efter 1-2 veckor och till och med längre tid än så. Fysiska och mentala spår i kroppen tar olika tid att läka. Om man varit med om mycket traumatiska händelser är det inte möjligt att lösa upp allt på en gång. Ditt undermedvetna bestämmer vad och hur mycket som kan behandlas under en session. 

Några som får mycket bra resultat i början kan bli sämre igen efter en tid. Detta betyder att ditt undermedvetna släpper upp mer som behöver rensas bort och fler behandlingar behövs.

Första besöket ca 60 min – 800:-
Återbesök ca 50 min – 700:-

Om du vill ha behandling via distans sker betalning i förväg via swish eller faktura som ska vara betald senast den dagen.

Comments are closed.