Kinesiologi

schmerzenKinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. 

Manuell Muskeltestning
Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.
Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.

Kinesiologiska behandlingar
Efter en serie olika muskeltester gör kinesiologen sin behandling. Behandlingen inom kinesiologin görs först och främst inom fyra olika grundområden:
A ) Strukturell/mekanisk behandling: massage av bl.a. triggerpunkter i muskler, massage av bindväv, massagetekniker för att påverka muskelspolar och senorgan, rörelse- och koordinationsövningar, stretching och muskelträning, mjuk behandling av skallbenen, käkled och bäcken.
B) Energi/elektromagnetisk/neurologisk behandling: massage, pulsering och stimulering av akupunkturpunkter med fingrarna, nålar eller akupressurpenna, meridianmassage, behandling av neurolymfatiska och neurovaskulära punkter.
C) Nutrition/näringskemisk behandling: vitaminer och mineraler, kosttillskott, näringspreparat, örter, essenser och homeopatiska preparat.
D) Mental/emotionell behandling: visualiseringar, massage av punkter på huden som påverkar det autonoma nervsystemet, akupressur och andra energibehandlingar, andningsövningar. En kinesiologibehandling ger oss ökade krafter. Både kroppsligt och själsligt.

Vilka problem eller åkommor kan man behandla med kinesiologi?
Många personer, med många skilda problem/sjukdomar, har blivit mycket bättre av en kinesiologibehandling. En kinesiolog kan behandla kroppens nervsystem och akupunktursystem på både ett fysiskt och mentalt plan. Många sjukdomar/problem har även en psykisk/mental koppling (antingen som grundorsak eller som en bieffekt av sjukdomen).
Här är några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi:
– Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter.
– Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot; födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur.
– Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet (vilket kan ge hundratals s.k. sjukdomar eller andra diffusa besvär)
– Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner.
– Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär.
– Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter.
Många personer kommer även till en kinesiolog för att få en förebyggande frisk- och hälsovård.

All text på denna sida text är skriven under © copyright av Mac Pompeius Wolontis, Stockholm 1987-2016. Den får endast citeras eller återges om hänvisning ges till författaren och www.kinesiologi.se

 

 

Comments are closed