Frekvensmedicin / Bioresonans

QRMA & Spooky2

QRMA – Frekvensanalys

Frekvensanalys bygger på vetenskapliga studier inom medicin, bioinformatik och elektroteknik. Det kallas även för bioresonans och analysverktyget QRMA läser av kroppens näringsstatus och organfunktioner med hjälp av frekvenser på cellnivå.

Mätningen genomförs under en minut genom att klienten håller i en sensorstav och det är givetvis helt smärtfritt.

Analysrapporten ger bland annat information om följande parametrar:

Vitaminer
A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D3, E, K, Biotin, Folsyra, Q10

Mineraler
Kalcium, Järn, Zink, Selen, Fosfor, Kalium, Magnesium, Koppar, Kobolt, Mangan, Jod, Nickel, Fluor, Molybden, Vanadin, Tenn, Kisel, Strontium, Bor, Krom

Tungmetaller
exempel: Bly, Kvicksilver, Kadmium, Arsenik, Aluminium

Livsnödvändiga fettsyror
Omega 3 – Alfalinolen-/Linolensyra
Omega 6 – Linolsyra, Gammalinolensyra, Arakidonsyra

Aminosyror
Lysin, Tryptofan, Fenylalanin, Metionin, Treonin, Isoleucin, Leucin, Valin, Histidin, Arginin

Kropps-/Organfunktioner, exempel
Lever, Gallblåsa, Bukspottkörtel, Njurar, Hjärta/Kärl, Binjurar/Sköldkörtel, Mage/Tarm

Övrigt
exempel: Blodsocker, Vätskenivå, PH-värde

Du får även råd om ev näringstillskott och örtpreparat som kan hjälpa dig justera de obalanser som råder i kroppen.

Pris: 600:-
——————————————————————————————————————–

Spooky2Frekvensbehandling

Detta händer vid frekvensbehandling

Med frekvensteknik kan vi påverka olika saker i kroppen. Dels kan vi hjälpa organ och andra kroppsdelar till friskare funktion men vi kan även försvaga det som stör funktioner i kropps, som ex virus, parasiter och bakterier.

Varje objekt vibrerar med sin egen specifika frekvens. Varje ämne, varje organism och alla substanser har sin unika frekvens, till exempel lampan av metall, stolen av trä, ett kroppsorgan, nerver eller ett hormon, bakterier och virus osv.

Eftersom allt är energi har allt en rörelse – och därmed en frekvens. Det är varje objekts unika frekvens som utnyttjas vid frekvensbehandling.

Genom att tillföra objektets egen resonans- frekvens kommer objektet att vibrera mer med hjälp av den tillförda energin i frekvensen.

Frekvensbehandling medför att mikroorga-
nismer som stör kroppen vibrerar sönder
och dör eller försvagas, och kroppsdelar kan återfå sin friska frekvens med hjälp av rörelseenergin som tillförs.

Vi kan även detoxa tungmetaller, elektromagnetisk strålning och annat som stör vårt nervsystem, immunförsvar och organfunktioner.

Vissa program är korta medan andra är lite längre. Därav är priset per timme. Frekvensbehandling kan med fördel användas som ett komplement till akupunktur om man så önskar. Ex vid behandling av diskbrock, ryggskott, allergi osv.

Pris: 800:-/timme

Comments are closed.